Z historie

 

 

 


11.6.1354    - první zmínky o Novém Hrádku, které se týkají jmenování nového faráře v Olešnicy a dokazují existenci Hrádku

18.7.1362    - pod výše uvedeným datem kněz Martin byl ustanoven arcibiskupem pražským farářem na Hrádku      

 

 Jak šly dějiny, měnili se majitelé hradu Frymburk a s nimi i místní faráři. Každý zde zanechal kus svého života a něčím nesmazatelným se zapsal do místní historie farnosti. Střídala se období rozkvětu a úpadku.

Doba husitská    - dokonce přinesla zánik fary a kostel připadl děkanství dobrušskému. Ne jinak tomu bylo v době pobělohorské.

1721-1723     - došlo k obnovení fary a dřivé dřevěný kostel byl přestaven do současného barokního slohu.

Interiérové vybavení náleží do několika historických slohů. Zahrnuje období od raného baroka až do současnosti.

Hlavní oltář    - pohází z 1. pol.18 stol. a je patrně dílem řezbáře z okruhu Matyáše Brauna. Na bočních brankách jsou sochy sv.Vojtěcha a sv.Prokopa

V oltářním nástavci je plastika Boha Otce a holubice. Hlavní oltářní obraz představuje sv.Petra a Pavla.

Kazatelna     - je ze stejné dílny jako hlavní oltář. Na amboně jsou reliéfy 4 evangelistů

Křtitelnice    - je rovněž barokní pískovcová

Sv.Jan Nepomucký     - nad jehož hlavou nese orel masivní visací zámek jako symbol tajemství sv.zpovědi. Je to dílo Ignáce Rohrbacha původem z Kladska, který patřil k nejvýznamnějším Braunovým žákům.

Oltář sv.Josefa     - /boční vpravo/ je portálový a patří k nejstaršímu dochovanému zařízení. Je z konce 17. stol. Jedná se o původní hlavní oltář, dokazuje to text na zadní straně: “oltář sv.Josefa pochází ze starého kostela byv v něm hlavním oltářem. Tento oltář jest vyzdvižen nákladem chudého záduší, ke cti a chvále blahoslavených apoštolů Petra a Pavla…1 Apríl 1691“

Oltář Panny Marie    - na levé straně je rokokový z 1. pol.18. stol se sousoším Madony s Dítětem a s postraními sochami sv.Václava a sv.Víta.

Lavice    - jsou empírové z měkkého dřeva z 1 pol.19 stol.

Obrazy Křížové cesty    - jsou rovněž z 1 pol.20. stol jak dokazuje signatura 

 

 

1926    - generální oprava kostela nákladem Josef Bartoň–Dobenin, patron kostela

1927    - Patron kostela Josef Bartoň-Dobenin daruje 3 zvony pro kostel

1942 II.22    - odvoz 3 zvonů během druhé světové války

 

1971-1972    - Oprava kostela: výměna oken, nová hliníková elektroinstalace, nová dlažba, vymalování kostela.

1994             - oprava věží kostela – měděný plech.

1996-1998    - generální oprava střechy kostela, částečná výměna krovu a nová krytina střechy,měděné žlaby.

2001             - nové dveře: hlavní, boční a od zákristie

2003-2004    - konservace oltáře sv.Josefa a sochy sv.Jana Nepomuckého

2005            - nová měděná elektroinstalace v kostele a odstranění vlhkostí uvnitř

2006            - vymalováni  kostela

2006            - oprava věžičky „sanktusové“ – výměna bednění a měděný plech. Nový hromosvod .

 

 

 

 

 

 

1. neděli adventní roku 2011 začínáme oslavu 650 let farnosti – podrobný program včas zveřejníme