VELIKONOCE

10.03.2010 14:44

Velikonoce

Slavnost Kristova zmrtvýchvstání je pro křesťany největším svátkem. V noci na velikonoční neděli se před kostelem rozhoří oheň. Lidé se u něj shromáždí a rozsvítí velikonoční svíci – paškál. Na vysoké svíci - paškálu - je vidět kříž a řecká písmena A /alfa / a Omega, která symbolizují, že Kristus je začátek a konec.

Do kříže jsou vepsána jednotlivá čísla letopočtu, symbol toho, že Kristus vládne dějinám. Do kříže je vsazeno pět kadidlových zrn, které představují pět ran Kristových na kříži. Svíce je zhotovena ze včelího vosku. Od paškálu se postupně zapaluje více a více svíček, lidé je nesou v rukou a noc se od nich rozjasní. Začne se zase zpívat, rozezvučí se zvony a varhany. Na tvářích lidí září radost.

A proč to všechno? To první věděla Marie Magdaléna. Měla Krista opravdu ráda, a když viděla, jak umřel, velice truchlila: smrt všechno ničí!  neděli ráno šla smutně k jeho hrobu. Našla ho však prázdný. Zmateně se otočila a….stál tam živý Ježíš a vlídně řekl: „Marie!“  Naplnila ji veliká radost. On žije! I Magdaléna začala znovu žít. Ježíš ji, plnou naděje, poslal za ostatními. Utíkala jim to vypovědět: Pán vstal!

Tolik lidí zachránil od různého zla, trápení a hříchů, vždyť jsme to viděli. A teď ¨přemohl i  smrt!.  Nemusíme se bát.“!   To je poselství Velikonoc. Aleluja

Když se slaví Velikonoce, začíná u nás zrovna jaro. Lidé jaro vždycky vesele vítali.

Zdobí se velikonoční vajíčka. Na stolech bývá spousta dobrot. Z těsta se pečou bochánky, malé Jidášky a beránci. V nedělí velikonoční ráno přinášejí lidé a děti trochu z připraveného jídla a zvlášť vajíčka do kostela. Tak je už léta na Novém Hrádku. Pan Farář jim požehná a oni je pak nesou na svůj sváteční stůl. Blahopřejí si a každý ochutná kus z toho posvěceného a je velká radost.

     

Nezapomeň připravit  velikonoční vajíčka k posvěcení a přines v neděli velikonoční ráno do kostela na mši svatou. Mše sv. v neděli velikonoční je na Novém Hrádku v 8,30 h.

 

Kde je nebe?  U Ježíše!                                Z mrtvých vstal, žije dál!

Povez to hned Magdě, Míše!                         On je věčný králů  král!

Cestu nám tam otevřel                                  Pak vystoupil  ne nebe

tím, že na kříži  zemřel.                                a čeká  tam na tebe.

 

Modlitba

Pane Ježíši, děkujeme, že  jsi nás zachránil svou smrtí na  kříži. Prosíme, pomoz  nám, 

abychom dokázali pomáhat druhým.   Amen

 

Zpět