NÁVŠTĚVA PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

12.02.2010 14:24

Návštěva papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi očima nás, mladých Hrádováků

 

Již před prázdninami jsme se dozvěděli, že naši republiku navštíví Svatý otec. Rozhodli jsme se, že i my se vydáme do Staré Boleslavi na mši sv., kterou tam bude sloužit.

Museli jsme si předem zajistit místenky do sektorů a dohodli jsme se s Dobrušťáky, že do Boleslavi pojedeme s jejich skupinou.

Odpoledne, 27. září (neděle) jsme vyjeli vlakem z Dobrušky (chtěli jsme se zúčastnit večerního a ranního předprogramu ve Staré Boleslavi). Z Nového Hrádku jsme jeli čtyři (Mirka a Standa Drašnarovi s Lídou a Aničkou Sobotkovými).

Do Staré Boleslavi jsme dojeli asi v 17 hodin. Čekala nás dlouhá cesta z nádraží do stanového městečka. Po příchodu na louku, kde jsme byli mezi prvními, jsme dostali potřebné informace, nezbytné pro organizaci návštěvy papeže, od vojáků, kteří po celou dobu dbali o naši bezpečnost.


Po postavení stanů jsme se odebrali na předprogram s názvem "O svatosti vážně i nevážně", do kterého se mohli zapojit všichni účastníci. Následovala scénka "Klopýtání" a to vše s doprovodem skupiny Credenc.

Asi ve 22 hodin jsme se odebrali zpět do městečka, protože jsme byli po dlouhé cestě velmi unavení, a jelikož jsme věděli, že ráno budeme brzy vstávat, tak jsme si chtěli alespoň trochu odpočinout... po příchodu do městečka jsme se ani nestačili divit, kolik již zde stálo stanů a nebylo lehké najít ten náš.

Náš spánek (pokud se nám vůbec podařilo usnout) byl velmi krátký, protože jsme vstávali už ve 3:30. Ještě potmě jsme sbalili stan a zamířili jsme do našeho sektoru A6. Možná se budete ptát, proč jsme tak brzy vstávali? Odpověď je jednoduchá. Jelikož náš sektor byl úplně vzadu, tak jsme si v něm chtěli najít, pokud možno, co nejlepší místo. A to se nám povedlo, protože jsme tu byli úplně první... Až  zhruba do 6 hodin jsme čekali na našem místě, pozorovali jsme, jak se postupně zaplňují okolní sektory a klepali jsme šílenou kosu. Naštěstí organizátoři počítali i se zimou, a tak pro nás byl připravený horký čaj, který jsme si mohli natočit v cisternách. V 6 hodin začal ranní předprogram, který byl o životě sv. Václava a o návštěvách Jana Pavla II. v České republice.


Od devíti hodin jsme již téměř všichni byli připraveni v sektorech a na velkoplošných obrazovkách jsme sledovali papeže Benedikta, který byl již ve Staré Boleslavi a navštívil zdejší baziliku, kde uctil ostatky sv. Václava. Zanedlouho nasedl do papamobilu a vyjel směrem k Proboštské louce, kde jsme na něj již všichni čekali.

Jeden z nejsilnějších okamžiků byl, když jsme na vlastní oči viděli jeho papamobil, který se pomalu blížil po louce k nám. To už jsme všichni mávali vlajkami a zdravili jsme ho slovy: "Otče Benedikte, vítáme Tě tady!" nebo "Benedetto, Benedetto!" Papež projížděl mezi sektory, takže jsme ho viděli dobře i my, kteří jsme byli úplně vzadu. Atmosféra byla více než slavnostní a myslím, že se radost, která působila snad v každém, kdo zde byl, se nedá ani popsat...(krátkou videosekvenci, kterou jsme pořídili natočit můžete zhlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=YRv-7nvHFeQ

Následovala mše svatá, při které papež vzpomněl na sv. Václava a upozornil na to, že se sice Boleslav skrze vraždu zmocnil trůnu, ale koruna, kterou si na hlavu vkládali Boleslavovi následovníci, nese Václavovo jméno.

Po mši svaté se papež setkal se zástupci mládeže, od kterých dostal peněžní dar na podporu jeho charitativních a misijních projektů v Africe. Poděkoval všem poutníkům za jejich přítomnost a pozval mladé na celosvětové setkání mládeže, které se uskuteční v roce 2011 v Madridu.

Setkání s papežem skončilo, ale radost, která byla v našich srdcích ne. Jsem ráda, že jsme se tohoto setkání mohli zúčastnit nejen my, ale i další Hrádováci a s nimi i naše vlajka.....


Tak zase někdy nashledanou, třeba právě v Madridu.

 Ludmila Sobotková

 

 

Zpět