MONITOR

17.03.2010 14:34

Doporučuji číst Res Claritatis MONITOR

         res.claritatis.cz

Je to zpravodajský týdeník vydávaný pod záštitou České dominikánské provincie. Noviny jsou zaměřeny na osvětu široké veřejnosti v oblasti života a postojů římskokatlické Církve. Vycházi tiskem 2 x za měsic. Ke stažení i na výše uvedených stránkách.


Doporučuji.    ročník VII   číslo 9  z 7,3,2010 na str.6  Krize, Nezamiěstanost a jak dál, str.10 Bůh ve svátostech

                    ročník VII  číslo 10  z 14,30,2010  na str.13, Bůh ve svátostech

 

MONITOR-2010-10.pdf (846,7 kB)


MONITOR-2010-7.pdf (956,1 kB)


MONITOR-2010-8.pdf (738,5 kB)


MONITOR-2010-9.pdf (1 MB)

 

 

 

Zpět