HROMNICE

08.02.2010 22:07

2. ÚNORA - Svátek Uvedení Páně do chrámu - HROMNICE

 

Hromnice je lidové označení katolického svátku Uvedení Páně do chrámu. Dříve se tento svátek označoval také jako Očišťování Panny Marie.

Svátek připomíná událost z evangelia /Lk.2,22-38/, kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna čtyřicátého dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkala s Annou a Simonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.

Od tohoto Simonova proroctví o Ježíši – světle - pochází zvyk, který se začal pravděpodobně od  11.století. V den svátku se světily svíčky „hromničky“, které se dávaly do oken během bouřek a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba.

Protože je tradičně svátek spojován s ochotou zasvětit život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života  /tj. řeholníků a  řeholnic/.

2. února - při mši sv. v kostelech světí se svíčky - Hromnice.  

Zpět