GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN

14.07.2010 16:49

 GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN V NAŠEM KOSTELE NA NOVÉM HRÁDKU

 

 

 

 

Varhany zde podle zápisu v pamětní knize farnosti postavil Kašpar Welzel z Králik – údajně měly 14 rejstříků. V roce 1886 zde pak nainstaloval starší varhany, pocházející nejspíš ze hřbitovního kostela v Opočně, Josef Vanický. Použil při tom některé díly původních varhan. Z této doby pochází volně stojící hrací stůl. V roce 1906 Josef Kobyle upravil dispozici do dnešní doby.

Generální oprava povede částečně zpět ke stavu z roku 1886.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

Podle odhadu pana profesora Václava Uhlíře a podle finanční nabídky dvou varhanářských firem by oprava našich varhan stála  400 – 450 tisíc korun českých.

Tuto částku v současné době nemáme k dispozici. Pokud bychom chtěli zažádat o finanční dotaci – grand, budeme muset mít spoluúčast na této opravě nejméně  30 %.

Pan Farář spolu s dalšími zachránci varhan: ing.Antonín Mach, Hlaváček st, ing.Pavel Sobotka, ing. Jiří Hlaváček. By Vás chtěli poprosit o pomoc a vyzvat k finanční podpoře.

 

Každý má možnost přispět jakoukoliv částkou. Dárci, kteří přispějí darem 500 Kč a více obdrží

PAMĚTNÍ VARHANNÍ  PÍŠŤALU“ a SPONZORSKÝ  CERTIFIKÁT“

 

 

 

Přehled jednotlivých dárců bude vystaven v kostele. Do příslušného místa v plánu varhan bude zapsáno jméno dárce a po opravě varhan bude tento list uchován jako svědectví pro budoucí generace.

 

Dary na opravu varhan můžeme dávat Panu Faráři bud´ přímo na faře, nebo v neděli po mši sv.

Všem kteří budou přispívat do této opravy děkuji  - Zaplať Pán Bůh.

 


Zpět