DESATERO NA VÝLET

25.05.2010 17:46

 Desatero  na  výlet.

Ani v přírodě bychom neměli odložit slušnost a dobré vychování.

 

  1. Pokud potkáte někoho na úzké pěšině nebo chodníku, rozumně uvažte, co bode v této situaci lepší a bezpečnější – dát přednost, nebo jít jako první.

 

  1. Potoky a říčky jsou krásné s čistou vodou. Šťouchání palicí do bahna a házení kamenů, aby to co nejvíc vystříklo, jim čistoty nepřidá.

    

  1. Nelámejte větve stromů, netrhejte náruče polních květin. Chovejte se k rostlinstvu šetrně. Uvědomte si, jak dlouho trvalo rostlinám takhle vyrůst.

 

  1. V přírodě nejste nikdy sami. Hlavně když je pěkně, táhne to ven mnoho dalších turistů. Nezapomeňte, že tak jako vás i druhého člověka potěší slušný pozdrav.

 

  1. Nesnažte se zkracovat si cestu přes trávníky, novou výsadbu stromků v lese, přes zelené koberce konvalinek nebo jiných kytek, keříky borůvek a podobně.

 

  1. Nerozdělávejte oheň v lese a na dalších nevhodných místech. Hledejte místa, kde už jsou tábořiště a ohniště z dřívějších dob.

 

  1. Pokud se vám podaří potkat, třeba  i  na  dálku, nějaké zvíře, neplašte ho neházejte mu žádné „dobroty“. Vychutnejte si  v klidu pohled na toto Boží stvoření.

 

8.  Dopřejte i jiným „dobrou chuť“ při občerstvení. Místo kde jste se posilovali, nechejte po sobě čisté. Pokud není nablízku odpadkový koš,                   odpadky vezměte s sebou v igelitovém pytlíku.

 

  1. Na výletě se snažte být nenápadní a tiší. Zbytečně nedělejte hluk, není to příjemné lidem ani zvířatům.

 

  1.  Nedělejte si ze stromů terče pro předvádění své střelecké dovednosti. Kameny dovedou kůru ošklivě poškodit.
Zpět