ADVENT, VÁNOCE

08.02.2010 22:06

Advent - je doba očekávání příchodu Pána Ježíše na svět jeho narozením a také očekávání jeho druhého příchodu na konci světa. Není to jen vzpomínka, ale je to živé očekávání. Během adventu si máme vytvořit touhu po setkání s Pánem Ježíšem a více prohloubit svou víru a zbožnost.

 

Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek nového liturgického roku a také jeho prvního období: čekání na Vánoce.

 

 

Roráty - představují určitou podobu ranní mariánské mše svaté v době adventní, která je doprovázena liturgickým zpěvem. Tato hudební forma je jedinečná, žádná jiná evropská kultura něco podobného nevytvořila. Kořeny rorátů sahají do doby Karla IV. Název roráty je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná latinskými slovy Rorate coeli desuper /Rosu dejte shůry/ Roráty, jak je známe dnes, nejsou roráty v pravém slova smyslu. Při jejich úpravách došlo ke krácení, kdy byly u jednotlivých částí vypouštěny bud´chorály či písně. Liturgická barva je fialová, protože je barvou pokání a naděje. Advent trvá čtyři neděle a končí 24 prosince.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce - začínají 25 prosince slavností Narozeni Páně. Zaměřují naší pozornost na příchod Pána Ježíše a na jeho zjevení se pohanům - celému světu. Jsou to svátky radosti, neboť´Pán Ježíš se narodil pro každého z nás, přišla na svět naše Spása.   Proto se užívá barva bílá.

 

 

Vánoční doba končí svátkem Křtu Páně, který nám přibližuje začátek jeho veřejné činnosti a tím také pokračuje doba liturgického mezidobí.

 

 

Ve vánoční době  bývá zvykem vystavovat jesličky k zbožné úctě věřících. V kostelech a kaplích kde se konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku Křtu Páně. Pouze tam, kde jsou umístěny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle / např.do svátku Uvedení Páně do chrámu-Hromnice- 2.února/. Tak je u nás na Novém Hrádku.

 

 

25.12. — Slavnost Narození Páně

26.12. — Slavnost sv.Štěpána, prvomučedníka

27.12. — Slavnost sv.Jana apoštola a evangelisty

28.12. — Svátých Mláďátek mučedníků. Svátek těchto nevinných dětí zavražděných v Betlémě a jeho okolí se připomíná už v nejstarších martyrologiích.Sv.Caesarius z Arbes, sv.Augustin a jiní církevní Otcové vidí jejich slávu v tom, že na rozdíl od ostatních mučedníků, kteří svou smrtí vydali Kristu svědectví, tito malí chlapci zemřeli místo něho.

Svátek Sv.Rodiny Ježíše.Marii a Josefa – slaví se v neděli po Narození Páně.

 

1.Leden – Nový Rok. Slavnost Matky Boži Panny Marie.

Světový den modlitby za mír ve světě.

6.Ledna — Slavnost Zjevení Páně - Tří Králové.  Mudrci od východu projevili svými dary víru v Ježíšovo božství. Přišli, aby spatřili novorozeného krále, a nalezli chudé bezmocné dítě. Ale ve světle víry poznali, že je to Syn Boži.Spolu s nimi vyzrajeme svou víru i my a vnější projevy naší úcty ať jsou provázeny vnitřní opravdovostí. Tento den žehná se v kostelech ve mši sv. vodu, kadidlo, křídu a zlato.

Neděle po 6. ledna - Svátek Křtu Páně.

 

Končí se vánoční doba. 

 

 

Zpět