Náboženství

PASTÝŘSKÝ LIST NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014

09.09.2014 02:49
Pastýřský list na zahájení školního roku 2014 (Přečtěte při všech bohoslužbách o první neděli v září.) Drazí manželé, dnes, na začátku školního roku v Roce rodiny, bych se rád obrátil především na ty z Vás, kteří vychováváte děti. V tyto dny mimořádně poutají Vaši pozornost především děti, které...