MÍSTNÍ FARA ZAJIŠŤUJE:

 

Ø KŘTY – po dohodě a řádné přípravě. Pokřtěný může být prakticky každý člověk, který uvěřil v Boha.

Ø VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ – Ve čtvrtek, po dohodě kdykoliv.

Ø PŘÍPRAVU NA BIŘMOVÁNÍ – ve vybrané pátky večer

Ø SVÁTOST SMÍŘENÍ – ČT, PÁ, SO, NE ½ hodiny přede mší sv.; Na požádání kdykoliv.

Ø SVÁTOST NEMOCNÝCH – Kdykoliv na požádání i telefonem.

Ø CÍRKEVNÍ SVATBY – DOMLOUVAT CCA 3 MĚSÍCE PŘEDEM, KVŮLI PŘÍPRAVĚ.

 

Ø PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY v kostele sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku:

NEDĚLE 8,30

ÚTERÝ 18,00 ve farní kapli po ohlášení

STŘEDA 18,00 nebo 8,00 ve farní kapli, po velikonocích v kostele

ČTVRTEK 18,00 v kostele s následnou adorací

PÁTEK 18,00 v kostele

První sobota v měsíci  8,00 v kostele

 

BOROVÁ:  sudá NEDĚLE 10,15 nebo lichá SOBOTA 17,00 nebo 18,00 (letní čas)

 

SNĚŽNÉ: lichá NEDĚLE 10,15 nebo sudá SOBOTA 17,00 nebo 18,00 (letní čas)

 

František Hofman, farář. Tel 731402227;pfh@seznam.cz

 

nhfarnost@seznam.cz   

https://nhfarnost.webnode.cz/  nebo https://www.donebe.eu/